Kristina Johansen


Kristina Johansen er ansatt som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fra 01.10.2015.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol