Nordaker fortsetter som instituttleder ved IMD


Styret vedtok i går å ansette Dag Jostein Nordaker i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk og dans fra 1.1.2016 t.o.m. 31.12.2019.

Nordaker, som har vært instituttleder ved IMD fra 1.1.2012, har doktorgrad innenfor pedagogikk/dans fra Aarhus universitet, mellomfag i dans fra NTNU og hovedfag i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen. Han har sin fireårige utøvende og pedagogiske utdanning fra Rogaland musikkonservatorium.

Siden 1983 har Nordaker vært ansatt som universitetslektor/førsteamanuensis ved Institutt for musikk og dans med undervisning innenfor pedagogiske og didaktiske fag. Hans faste stilling er delt mellom undervisningsledelse av instituttets utdanning innenfor dans, og undervisning i pedagogiske-, musikk- og dansedidaktiske emner. Nordaker har også erfaring som lærer i grunnskolen og fløytelærer ved Stavanger kulturskole.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (02.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Dag Jostein Nordaker
Dag Jostein Nordaker