Jan Aage Aasen


Jan Aage Aasen er fast ansatt som førsteamanuensis i bore- og brønnteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet fra 01.05.2015.


Sist oppdatert av Gayane Grigoryan Norheim (25.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Jan Aage Aasen