Tor Claussen


Tor Claussen er ansatt som professor i organisasjons- og arbeidslivsfag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, fra 17.08.2015.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.08.2015)

Skriv ut artikkel print symbol