Grethe Moëll Pedersen


Grethe Moëll Pedersen er ansatt som prosjektleder/arkeolog ved Arkeologisk museum, Avdeling Fornminner. Hun begynte i stillingen 1. juni.


Sist oppdatert av Eva Nord (10.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol