Ann Kristin Kolstø-Johansen


Ann Kristin Kolstø-Johansen er ansatt som forskningskoordinator ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved UiS. Hun startet i jobben 1.juni 2015.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (02.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol