Nye tilsettinger på IPT


Det er foretatt tre nytilsettinger på Institutt for petroleumsteknologi med virkning fra 1. april 2008.

Udo Zimmerman er tilsatt i stilling som førsteamanuensis i sedimentologi og stratigrafi ved IPT og starter opp 1.4.2008.

 Leonardo Duerto er tilsatt i 2 årig stilling som postdoktor i geologi ved IPT f.o.m 1.4.2008.

 Barbara Wrobel er tilsatt i 3 årig stilling som stipendiat i flerfasestrømning ved IPT f.o.m 1.4.2008.


Sist oppdatert av Egil Rugland (01.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol