Ny instituttleder for petroleumsteknologi


May Britt Myhr ble i styremøte 12. mars ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi fra 17.8.2015. Bjarte Ravndal ble ansatt for en ny åremålsperiode som instituttleder fra 1.8.2015.

Myhr er i dag selvstendig konsulent og arbeidende styreleder i NCEI – Norwegian Centres of Expertise Instrumentation. Fra før har hun ca 28 års erfaring fra Sintef. Hun begynte som forskningsassistent og laboratorieleder ved det som da het Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser og petroleumsteknologi AS, men gikk etter hvert over i stilling som forsker, seniorforsker og forskningssjef ved Sintef. I 2005 ble hun administrerende direktør for Sintef Petroleumsforskning og medlem av konsernledelsen. I 2012 valgte hun å gå inn i en toårig prosjektstilling som strategidirektør for olje og gass i Sintef konsernet.

Bjarte Ravndal fortsetter i ny åremålsperiode som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS (HH-UiS) fra 1.8.2015 t.o.m. 31.7.2019. Han har vært ansatt ved universitetet siden 1999 og er nå fast ansatt som førsteamanuensis i informasjonsledelse ved HH-UiS. Fra 1.8.2007 har Ravndal har vært ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved NHS-Institutt for økonomi og ledelse, nå Handelshøgskolen ved UiS. Ravndal har også vært markedssjef ved Sema Group, IT sjef ved Smedvig, senior markedskonsulent ved Statoil og forsker ved Rogalandsforskning.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (14.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
May Britt Myhr, ny instituttleder på UiS
May Britt Myhr, ny instituttleder for IPT
Bjarte Ravndal
Bjarte Ravndal