Håkon Reiersen


Håkon Reiersen er ansatt i en treårig prosjektstilling som arkeolog i kildesikringsprosjektet ved Arkeologisk museum, Avdeling Samlinger, fra 01.02.2015.


Sist oppdatert av Eva Nord (02.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol