Maren Stabel Tvedt


Maren Stabel Tvedt er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

Hun skal i sitt doktorgradsarbeid undersøke hvordan faktorer i læringsmiljøet i videregående skole kan ha betydning for elevenes motivasjon og psykiske helse. Les mer om doktorgradsprosjektet her.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (15.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol