Ragnhild Lenes


Ragnhild Lenes er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) fra 1.januar 2015.

I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun betydningen av relasjoner i barnehagen og foreldres sosio-økonomi for barns videre læring og tilpasning. Les mer om hennes doktorgradsarbeid her.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (15.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol