Dag Chun Standnes


Dag Chun Standnes er ansatt som professor II i reservoarteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.

Hans hoved arbeidsgiver er Statoil ASA. Han arbeid har hovedsakelig været eksperimentelt, samt modellering av Wettability alteration effects and Field scale simulations. Standnes har undervist doktorgradsfag ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet siden 2003 samt vært veileder for masterstudenter siden 2008. Stillingen skal finansieres fra Statoil ASA, Akademia.
 


Sist oppdatert av Gayane Grigoryan Norheim (12.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Dag Chun Standnes
Dag Chun Standnes