Fire nye stipendiater på IPT


Det er nylig tilsatt fire doktorgradsstipendiater ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT).

Professor Tor Austad er veileder for Alireza Rezaeidoust som er tilsatt på et ISP-program i Norges forskningsråd med støtte fra Total med tema Økt oljeutvinning fra kalkfelt.

Austad er også veileder for Reza Rostami,som er tilsatt på et industriprogram i samarbeid med Talisman på tema Injeksjon av vann med lavt saltinnhold.

Professor Reidar Bratvold er veileder for Mohamad Ali Rajaieyamchee.

Det tematiske fokus er beslutningstaking i boreoperasjoner ved bruk av Bayeseanske nettverk. Real time informasjonsinnhenting og beslutningstaking er sentrale elementer i integrerte operasjoner (digital oilfields). Dette er et prosjekt med støtte fra Norges forskningsråd og industripartnerne ConocoPhillips og Odfjeld.

Bratvold er også veileder for Babak Jafarisadeh som vil arbeide med simuleringsmetoder for evaluering av realopsjoner i olje og gass. Realopsjoner er spesielt relevante for typiske oljeindustriprosjekter hvor der er betydelig usikkerhet men også fleksibilitet til å respondere på usikkerheten over tid.


Sist oppdatert av Egil Rugland (29.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol