Memory Jayne Tembo


Memory Jayne Tembo er ansatt som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid/sosialpedagogikk ved Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fra 01.12.2014.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol