Laura Borromeo


Laura Borromeo er ansatt som doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. Tittel på prosjektet er: “Mineral-fluid vekselvirkning på nano/submikron skala. Hvilke hendelser på nano/submikron nivå har betydning for endringer i overflateegenskaper slik som fuktendring?». Stillingen er finansiert med midler fra Det nasjonale senter for økt oljeutvinning, IOR-senteret.


Sist oppdatert av Gayane Grigoryan Norheim (13.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Laura Borromeo
Laura Borromeo