Milad Khatibi


Milad Khatibi er ansatt som doktorgradsstipendiat i petroleumsteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. Tittelen på prosjektet er “Advanced Wellbore Transport modelling – Knowledge building for the petroleum industry” og et samarbeid mellom IRIS og UiS i Stavanger, NTNU og SINTEF i Trondheim. Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd samt flere oljeselskaper.


Sist oppdatert av Gayane Grigoryan Norheim (13.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Milad Khatibi
Milad Khatibi