Jenny Ahlqvist


Jenny Ahlqvist tiltrådte stilling som paleobotaniker ved Arkeologisk museum 1. september

Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i miljøarkeologi og arkeobotanikk fra Umeå universitet og hennes arbeidsområde er bl.a. uttak- og analyse av makrobotaniske prøver fra forvaltningsundersøkelser. Hun er ansatt i Avdeling fornminnevernt for en periode på ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.


Sist oppdatert av Eva Nord (25.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol