Krister Scheie Eilertsen


Krister Scheie Eilertsen er ansatt i Avdeling fornminnevern som prosjektleder for arkeologiske steinalderundersøkelser på Hommersåk, Sandnes kommune.

Eilertsen har mastergrad i arkeologi fa Universitetet i Bergen (2007) og kommer fra arkeologstilling i Rogaland Fylkeskommune. Han har tidligere jobbet som feltarkeolog for Arkeologisk museum i flere engasjementer av kortere og lengre varighet.
Eilertsen er ansatt i en toårig prosjektstilling fra og med 4. august 2014.
 


Sist oppdatert av Eva Nord (05.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol