Stina Schulstock Holth


Stina Schulstock Holth er ansatt i en tidsbegrenset stilling som Administrativ leder for profesjonsforskolen PROFRES ved Utdanningsavdelingen fra 01.08.2014 til og med 31.12.2017.


Sist oppdatert av Yngvil Kvam (04.07.2014)

Skriv ut artikkel print symbol