Anita Madland Flåten


Anita Madland Flåten er midlertidig ansatt som prosjektmedarbeider i prosjektet "Barnevernfaglig veiledning" ved Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Anita Madland Flåten