Brit Mydland Olsen, førstekonsulent


Brit Mydland Olsen er ansatt som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hennes arbeidsområde er lønn.

Olsen har flere års erfaring som lønningskonsulent. Den siste tiden har hun vært lønningskonsulent i Visma Services. Herfra har hun vært utleid til universitetet.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (08.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol