Naomi Elizabeth Matthews


Naomi Elizabeth Matthews er ansatt som postdoktor i petroleums geologi, ved Institutt for Petroleum.

Temaet for postdoktorforskningsprosjektet er proveniens studier og reservoarkarakterisering av klastiske og vulkanske bergarter av tidlig krittalder i Barentshavet (Nord Atlanteren).
Stillingen er finansiert med midler fra prosjektet Lower Cretaceous Basin studies in the Arctic consortium (LoCrA) og Universitetet i Stavanger.  Hun har sin mastergrad fra Oxford University, UK.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Naomi