Bereke Kairanov


Bereke Kairanov er ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet i ett år.

Han har sin mastergrad fra Universitetet i Stavanger. Tittelen på prosjektet er “«CBTH–Carribean Basins, Tectonics and Hydrocarbons Phase».
Stillingen er finansiert av CBTH prosjektet.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (18.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol