Zhixin Yu


Zhixin Yu er ansatt som professor i petroleumsteknologi, naturgass ved Insitutt for Petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Zhixin Yu har arbeidet som ledende forsker ved Statoils forskningssenter i Trondheim.

Han har doktorgrad innen kjemisk prosessteknologi, fra NTNU, og har tidligere arbeidet som forsker ved SINTEF og IRIS.
Zhixin Yu kan vise til fremragende forskning på sitt felt og vil være med å utvikle, og bygge, opp aktiviteter relatert til gassteknologi, samt styrke forskningsmiljøet innen gassteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi.
Zhixin Yu vil også ha ansvar for utviklingen av pedagogiske opplegget i prosesskjemi som er relatert til naturgass. Stillingen finansieres i tre år av SR Bank.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Zhixin Yu