Dora Luz Marin Restrepo


Dora Luz Marin Restrepo er ansatt som doktorgradsstipendiat i petroleumsgeologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet for fire år.

Hun har sin mastergrad fra Universitetet i Stavanger. Tittelen på prosjektet er “Lower Cretaceous clastic wedges in the Norwegian - an under-explored play in the Arctic region with focus in the Norwegian sector”.
Stillingen er finansiert av industri forskningsprosjektet; Lower Cretaceous Basin studies in the Arctic consortium (LoCrA), og Universitetet i Stavanger.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (09.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Bide av Dora Luz Marin Restrepo