Eva Schaller Åhrberg


Eva Schaller Åhrberg er ansatt som feltleder i arkeologi for en periode på to til tre år ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern.

Åhrberg har magistergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo og skal lede steinalderundersøkelsene i forvaltningsprosjektet Sømmevågen.
Åhrberg kommer fra stilling som feltleder for Helganes-prosjektet ved Arkeologisk museum og tiltrådte nåværende stilling 8. april 2013.
 


Sist oppdatert av Eva Nord (29.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol