Theo Gil Bell


Theo Gil Bell er ansatt som feltleder i arkeologi for en periode på inntil to år ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern.

Gil Bell er utdannet arkeolog fra Universitetet i Salamanca, Spania og skal lede feltundersøkelser knyttet til bosetningsspor, graver og dyrkningsmark i forvaltningsprosjektet Sømmevågen.
Gil Bell kommer fra stilling som feltleder for Hove-prosjektet ved Arkeologisk museum og tiltrådte nåværende stilling 8. april 2013. 
 


Sist oppdatert av Eva Nord (29.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol