Trond Meling


Trond Meling er ansatt for en periode på to år som prosjektleder i arkeologi ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern.

Meling er utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen og skal ha hovedansvar for den delen av forvaltningsprosjektet Sømmevågen som omfatter bosetningsspor, graver og dyrkningsmark.
Meling kommer fra stilling som arkeolog ved Rogaland fylkeskommune og tiltrådte stillingen ved Arkeologisk museum 22. april 2013.
 


Sist oppdatert av Eva Nord (29.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol