Guro Skjelstad


Guro Skjelstad er ansatt som prosjektleder i arkeologi ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern.

Skjelstad utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen og skal ha hovedansvar for steinalderundersøkelser/funn knyttet til det 5-årige forvaltningsprosjektet Sømmevågen. Skjelstad kommer fra stilling som arkeolog ved Rogaland fylkeskommune og tiltrådte stillingen ved Arkeologisk museum 18. april 2013.
 


Sist oppdatert av Eva Nord (29.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol