Kjel Knutsson


Kjel Knutsson er ansatt som professor II i arkeologi ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern.

Knutsson tok Fil. dr.-eksamen i arkeologi ved Uppsala universitet i 1989 og har der sin hovedstilling som professor i arkeologi ved Institutionen för arkeologi och antik historia. 

Knutssons primære forskningsfelt er steinaldersamfunn og hvordan arkeologiske kulturer fungerer, især utfra bruksanalyser av forskjellige råstoff av steinmateriale. Han er en av lederne for nettverket Nordic Blade Technology og deltaker i flere forskjellige forskningsprosjekter; The pioneer settlement of northern Europe in the late Pleistocene/Early Holocene, Cave sites on the East African Coast dealing with a cultural sequence from the late Pleistocene to the Present, Family space and communal areas: cultural reproduction among hunter-gatherers.

Knutsson tiltrådte stillingen ved Arkeologisk museum 9. april 2013.


Sist oppdatert av Eva Nord (29.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol