Heidi Eie Svendsen


Heidi Eie Svendsen er fast ansatt som seniorrådgiver innen økonomi og virksomhetsstyring ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen.

Heidi Eie Svendsen kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Sandnes bibliotek. Hun har lang og bred erfaring innen økonomistyring og budsjettering. Hovedoppgavene vil være virksomhets- og økonomistyring på fakultetsnivå og ledelsesstøtte knyttet til den økonomiske virksomheten ved fakultetet, samt ansvar for oppfølging av eksternt finansierte prosjekter. Heidi starter i stillingen 11. mars. 2013.                                                    


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (25.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol