Hege Damlien


Hege Damlien tiltrådte stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi ved Arkeologisk museum og Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. februar 2013.

Hege Damlien er ansatt for en periode på 3 år innen temaet pionerbosetning. Damlien er Cand.philol. med hovedfag i nordisk arkeologi fra Universitet i Oslo og kommer fra stilling som arkeolog ved Kulturhistorisk museum.
 


Sist oppdatert av Eva Nord (18.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol