Ida Gudjonsson


er ansatt i vikariat som journalist/kommunikasjonsrådgiver i en delt stilling mellom SKA og Arkeologisk museum. Gudjonsson har mastergrad i medievitenskap fra Universtietet i Bergen og har også tidligere vært ansatt ved UiS/SKA. Hun tiltrådte nåværende stilling 03.12.2012.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (06.12.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Ida Gudjonsson