Ragnhild Sauge Torpe


Ragnhild Sauge Torpe er ansatt som førstekonsulent - timeplanlegging, ved Felles ressurssenter, Enhet for Studentservice. Torpe tiltrådte stillingen 18.06.12


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol