Arild Saasen


Arild Saasen er midlertidig ansatt i tre nye år som professor II i bore og brønnvæsker ved Institutt for petroleumsteknologi, TN. Han er ansatt som Technology Advisor ved Det Norske Oljeselskap ASA.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (30.08.2012)

Skriv ut artikkel print symbol