Paul H. Nadeau


Paul H. Nadeau ansettes i midlertidig stilling som professor II i petroleumsgeologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (04.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol