Angunn Skeiseid (32)


tiltrådte vikariat som rådgiver i det vitenskapelige arkivet ved AM, Avdeling samlinger 21. mai 2012. Skeiseid er arkeolog og skal ta seg av løpende arkivsaker og kildesikring.


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (03.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol