Alexia Rohmer (29)


tiltrådte stilling som malerikonservator ved AM, Avdeling konservering 12.03.2012. Rohmer er ansatt i en toårig prosjektstilling for å delta i restaureringen av malerier og epitafier i Mariakirken i Bergen.


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (02.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol