Lise Chantrier Aasen (28)


tiltrådte stilling som malerikonservator 12. mai 2012. Aasen er ansatt i prosjektstilling ved AM, Avdeling konservering for å delta i restaureringen av malerier og epitafier i Mariakirken i Bergen.


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (02.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol