Elisabeth Willumsen


Elisabeth Willumsen er fast ansatt som professor i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, fra 01.04.2012.Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (16.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol