Anders Strinnholm


Anders Strinnholm er ansatt som vikar knyttet til kildesikringsprosjektet ved Arkeologisk museum, Avdeling samlinger. Strinnholm har forskerutdanning i arkeologi fra Göteborgs universitet og tiltrådte stillingen 12. mars.Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol