Håkan Petersson


Håkan Petersson tiltrådte stillingen som avdelingsleder for Avdeling fornminnevern ved Arkeologisk museum 5. mars. Petersson har doktorgrad i arkeologi og kommer fra stilling som forskningskoordinator ved Bohusläns museum.Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol