Kirsti Sørhagen


Kirsti Sørhagen er ansatt som postdoktor for tre år i biologisk kjemi, plantemolekylær biologi og patologi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, senter for organelleforskning. Hun begynner i stillingen 5. mars 2012.Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (02.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol