Vibeke Samsonsen


Vibeke Samsonsen er ansatt i fireårig doktorgradsstipend i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, fra 01.01.2012.Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (03.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol