Ragnhild Nordahl Næss


Ragnhild Nordahl Næss er ansatt som kommunikasjonsrådgiver ved Arkeologisk museum og Strategi- og kommunikasjonsavdelingen fra 01.12.2011.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (29.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol