Charlotte Botter


Charlotte Botter er ansatt som doktorgradsstipendiat i petroleumsgeologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.

Prosjektets tittel er: "Seismic Imaging of Fault Zones".
Prosjektleder er førsteamanuensis Nestor Cardozo og prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd.

Velkommen!

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol