May Irene Furenes


May Irene Furenes er tilsatt i fast stilling som kontorsjef ved Senter for atferdsforskning, Det humanistiske fakultet, fra 01.11.2011.Sist oppdatert av (11.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol