Inger Karine Gjøse Knoph


Inger Karine Gjøse Knoph er ansatt i midlertidig stilling som salgs- og markedskonsulent ved IT-adelingen, Seksjon for IKT-opplæring.

Knoph kommer fra stilling i Visma Ajourit AS. Hun tiltrer 08.08.2011.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol