Hans Jørgen Blankenberg Lied


Hans Jørgen Blankenberg Lied er ansatt i midlertidig stilling som senior opplæringskonsulent ved IT-avdelingen, Seksjon for IKT-opplæring, fra 01.06.2011.

Lied kommer fra stilling i Visma Ajourit AS.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol