Katrine Thorsen


Katrine Thorsen er tilsatt som økonomikonsulent - regnskap, ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hun tiltrer stillingen 01.06.2011.

Thorsen har treårig høgskolestudium i regnskap og revisjon fra Høgskolen i Stavanger.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (09.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol